SOPIMUS TÄLLÄ METSÄSTYSALUEELLA NOUDATETTAVASTA METSÄSTYKSESTÄ

Yläneen Erämiehet ry ja Oripään Metsästysseura ovat neuvotelleet alueella tapahtuvasta metsästyksestä seuraavaa:

1) Hirven metsästyksen osalla, seurojen välisenä rajana noudatetaan tähän karttaan piirrettyä rajaa. Raja kulkee kokonaisuudessaan tietä pitkin. Tiealueen käytöstä on sovittu ns. passitusten osalta niin, että molemmilla sopija-osapuolilla on käyttöoikeus noin 100 metriä leveään, passituksen suorittamiseen tarvittavaan vyöhyke-alueeseen tiestä.

2) Pienriistan ja peuran metsästyksen osalta sovittiin, että molemmilla on metsästysmahdollisuus maanomistajilta metsästysoikeuden vuokraamillaan alueilla.

3) Muilta osin metsästys tapahtuu maanomistajien vuokraaman metsästysoikeuden ehtojen mukaisesti, noudattaen hyvää metsästystapaa ja lakia.

 

Tämä sopimus saatetaan molempien seurojen hallinnon hyväksyttäväksi.

 

Pöytyällä 15.12.2013

 

Yläneen Erämiehet ry

Oripään Metsästysseura

 

 

PDF kartta A3

 

Peuran metsästys alueet

Peuran metsästys alueet